MCE - Ihr Life Cycle Partner - im Bild: Erdgasspeicher Haidach
Kvalita  
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  
Enviroment  
   
   
   
   
   
   

Spoľahlivosť a stabilita sú základnými charakteristikami spoločnosti BIS Slovensko s.r.o., ktoré sú nevyhnutné pre zdravé a prospešné dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Sú základným predpokladom pre tvorbu hodnôt vysokej kvality. Predovšetkým vďaka dlhoročným skúsenostiam a jednoznačnej orientácii na kvalitu, bol certifikačný proces systému manažérstva kvality úspešný.

 

Systém manažérstva kvality umožňuje našej spoločnosti dosiahnuť a udržiavať kvalitu služieb na takej úrovni, aby sa sústavne zabezpečovala stanovená a predpokladaná potreba obchodných partnerov.


 

 
© BIS Slovensko s.r.o., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, Slovakia, Tel.: +421 36 3810101, info@bisslovensko.sk