MCE - Ihr Life Cycle Partner - im Bild: Erdgasspeicher Haidach
Organizácia    
Vízia  
Vedenie spoločnosti  
Lokality  
História  
Zastúpenia skupiny Bilfinger  
Všeobecné obchodné podmienky  
Vyhlásenie dodávateľa  
   
   

PODNIKANIE

 

Bilfinger Slovensko s.r.o. ponúka svojim zákazníkom služby, počnúc jednoduchou výrobou a opravou náhradných dielcov, končiac tzv. kompletným full servisom v oblasti priemyselnej údržby výrobných zariadení.


 

 
© Bilfinger Slovensko s.r.o., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, Slovakia, Tel.: +421 2 45985205, info.bisslovensko@bilfinger.com